Diest, België
De Teerlings
De Teerlings te Diest

De ‘Teerlings’ was een ingenieus systeem uit de 19de eeuw en dankt zijn naam aan de imposante dobbelsteenachtige pijlers. Deze constructie bevond zich ter hoogte van de noordoostelijke wallen van de stad Diest op de overloop van de Demer in de Zwarte Beek.

Aanvankelijk was dit een onderdeel van de verdedigingsgordel. Door een vernuftig samenspel tussen de Saspoort met de waaiersluis en de ‘Teerlings’-constructie kon men een gecontroleerd overstromingsgebied coördineren om zo de stad Diest te beschermen. Bij een vijandelijke aanval kon dit systeem de omringende grasvlaktes gecontroleerd onder water zetten als hindernis. Belangrijk was dat men het waterpeil nauwkeurig kon regelen: indien te laag kon de vijand er door waden, maar indien te hoog werd het bevaarbaar voor vijandelijke vaartuigen.

Nadien deed het systeem dienst als overloop om bij een te hoge waterstand van de Demer water te kunnen afvoeren naar de Zwarte Beek. Zo kon deze constructie toen nog blijven dienst doen om Diest te beschermen, weliswaar tegen overstromingen.

Het was ook een geliefkoosde plaats voor Diestenaren om er te (leren) zwemmen en het was tevens een ideale visplaats.

In 1960 verdween de Demer uit het centrum van Diest en werd de rivier rond de stad geleid. Door de sluiting van de Saspoort verdween ook de functionaliteit van de ‘Teerlings’. De locatie van de ‘Teerlings’ is ondertussen gebetonneerd en overgroeid met struikgewas en is dus helaas aan het oog onttrokken.

Tekst 
Filip Gybels
Diest en omgeving